Phim Chiến Tranh

Phim Hành Trình Tìm Lại - The Water Diviner (2014) Full HD Hành Trình Tìm Lại The Water Diviner 2014 | Vietsub
Phim Mối Tình Giữa Thế Chiến - Suite Française (2014) Full HD Mối Tình Giữa Thế Chiến Suite Française 2014 | Vietsub
Phim Số 0 Bất Diệt - The Eternal Zero (2013) HD Số 0 Bất Diệt The Eternal Zero 2013 | Vietsub
Phim Không Hối Tiếc - Tom Clancy's Without Remorse (2021) Full HD Không Hối Tiếc Tom Clancy's Without Remorse 2021 | Vietsub
Phim Sa Mạc Mìn - Mine (2016) Full HD Sa Mạc Mìn Mine 2016 | Vietsub
Phim Quá Khứ Hoàng Kim - The Wasted Time (2016) Full HD Quá Khứ Hoàng Kim The Wasted Time 2016 | Vietsub
Phim 28 Cảm Tử Quân - Panfilov's 28 Men (2016) Full HD 28 Cảm Tử Quân Panfilov's 28 Men 2016 | Vietsub
Phim Người Hùng Không Súng - Hacksaw Ridge (2016) Full HD Người Hùng Không Súng Hacksaw Ridge 2016 | Vietsub
Phim Nữ Xạ Thủ - Battle for Sevastopol (Red Sniper) (2015) Full HD Nữ Xạ Thủ Battle for Sevastopol (Red Sniper) 2015 | Vietsub
Phim Cuồng Nộ - Fury (2014) Full HD Cuồng Nộ Fury 2014 | Vietsub
Phim Trí Thủ Uy Hổ Sơn - The Taking of Tiger Mountain (2014) HD Trí Thủ Uy Hổ Sơn The Taking of Tiger Mountain 2014 | Vietsub+Thuyết minh
Phim Tam Quốc Chí: Huyền Thoại Triệu Tử Long - Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon (2008) HD Tam Quốc Chí: Huyền Thoại Triệu Tử Long Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon 2008 | Vietsub
Phim Trại Giam X-Ray - Camp X-Ray (2014) HD Trại Giam X-Ray Camp X-Ray 2014 | Vietsub
Phim Chiến Quốc - The Warring States (2011) HD Chiến Quốc The Warring States 2011 | Vietsub
Phim Ngày 8 Tháng 8 - Avgust. Vosmogo (August Eighth) (2012) HD Ngày 8 Tháng 8 Avgust. Vosmogo (August Eighth) 2012 | Vietsub
Phim Lính Thủy Đánh Bộ - Jarhead (2005) HD Lính Thủy Đánh Bộ Jarhead 2005 | Vietsub
Phim Biệt Kích Lính Dù - Band of Brothers (2001) Tập (10/10) Biệt Kích Lính Dù Band of Brothers 2001 | Vietsub
Phim Con Tàu Cuối Cùng: Phần 1 - The Last Ship Season 1 (2014) Hoàn tất (10/10) Con Tàu Cuối Cùng: Phần 1 The Last Ship Season 1 2014 | Vietsub
Phim Biệt Đội Anh Hùng - Company of Heroes (2013) HD Biệt Đội Anh Hùng Company of Heroes 2013 | Vietsub
Phim Đầm Lấy Chết - Primeval (2007) HD Đầm Lấy Chết Primeval 2007 | Vietsub
Phim Nhà Tù Abu Ghraib - Boys of Abu Ghraib (2014) HD Nhà Tù Abu Ghraib Boys of Abu Ghraib 2014 | Vietsub
Phim Con Tàu Cuối Cùng: Phần 2 - The Last Ship Season 2 (2015) Hoàn tất (13/13) Con Tàu Cuối Cùng: Phần 2 The Last Ship Season 2 2015 | Vietsub
12345Cuối